NƯỚC MẮM MỸ QUANG
NƯỚC MẮM MỸ QUANG
NƯỚC MẮM MỸ QUANG
Theo dõi

Giới thiệu

Chưa cập nhật

LIÊN HỆ

Địa chỉ 273/21/5 Tô Hiến Thành, P13, Quận 10
Tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh
Di động 0908414387
Điện thoại bàn 0822422225
Fax Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Website nuocmammyquang.com/
Năm thành lập Chưa cập nhật
Mã số thuế Chưa cập nhật

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ 2 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 3 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 4 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 5 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 6 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 7 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Chủ nhật 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Giờ làm việc

Thứ 2 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 3 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 4 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 5 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 6 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 7 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Chủ nhật 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
stdClass Object
(
  [sho_id] => 333
  [sho_user] => 1465
  [sho_cat_style] => 0
  [sho_name] => NƯỚC MẮM MỸ QUANG
  [sho_descr] => Nước mắm nguyên chất sạch - đặc sản Phú Yên
  [sho_link] => nuocmammyquang
  [domain] => 
  [sho_logo] => af347b43bf36b67ba3aa6baaed1f669e.jpg
  [sho_dir_logo] => 27062016
  [sho_banner] => 24fb078c9fa94cddae40522563158440.jpg
  [sho_dir_banner] => 27062016
  [sho_bgimg] => 
  [sho_bg_repeat_x] => 0
  [sho_bg_repeat_y] => 0
  [sho_bgcolor] => 
  [sho_address] => 273/21/5 Tô Hiến Thành, P13
  [sho_category] => 6181
  [sho_province] => 8
  [sho_district] => 0210
  [sho_provinces] => 
  [sho_kho_province] => 8
  [sho_kho_district] => 0210
  [sho_kho_address] => 273/21/5 Tô Hiến Thành, P13
  [sho_phone] => 0822422225
  [sho_mobile] => 0908414387
  [sho_email] => 
  [sho_yahoo] => 
  [sho_skype] => 
  [sho_facebook] => https://www.facebook.com/nuocmammyquang/
  [sho_twitter] => 
  [sho_youtube] => https://www.youtube.com/watch?v=7A_TlfoifVQ
  [sho_google_plus] => 
  [sho_vimeo] => 
  [sho_website] => nuocmammyquang.com/
  [sho_style] => default
  [sho_saleoff] => 0
  [sho_status] => 1
  [sho_view] => 13171
  [sho_quantity_product] => 12
  [sho_begindate] => 1468774800
  [sho_enddate] => 2099926800
  [sho_introduction] => 
  [sho_company_profile] => 
  [sho_certificate] => 
  [sho_trade_capacity] => 
  [sho_warranty] => 
  [sho_guarantee] => 0
  [sho_users_required] => 
  [shop_id_category] => 0
  [shop_fax] => 
  [sho_dir_bging] => 27062016
  [shop_begindate_guarantee] => 0
  [shop_enddate_guarantee] => 0
  [sho_is_hot] => 
  [sho_hot_order] => 
  [sho_guarantee_end] => 
  [shop_video] => https://www.youtube.com/watch?v=7A_TlfoifVQ
  [shop_type] => 2
  [shop_group] => 1
  [sho_company_code] => 
  [sho_package] => 1
  [sho_package_start] => 
  [sho_package_end] => 
  [sho_discount_rate] => 0
  [sho_description] => 
  [sho_keywords] => 
  [sho_shipping] => 0
  [sho_limit_ctv] => 0
  [sho_taxcode] => 
  [sho_establish] => 
  [sho_id_old] => 
  [time_work] => {"Mon":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Tue":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Wed":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Thu":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Fri":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Sat":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Sun":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"type":1}
  [permission_mobile] => 1
  [permission_email] => 1
  [permission_phone] => 1
  [distin] => Array
    (
      [DistrictName] => Quận 10
      [ProvinceName] => Hồ Chí Minh
    )

  [shop_url] => http://nuocmammyquang.azibai.com/
  [logo] => https://cdn1.azibai.com/media/shop/logos/27062016/af347b43bf36b67ba3aa6baaed1f669e.jpg
  [group_user] => 3
  [list_branch] => Array
    (
      [data] => Array
        (
        )

      [total] => 0
    )

)